دختر فاطی خانوم

 

 نمی جنبد زجا ،مرداب کوفه

چه دلگير است و سنگين،خواب کوفه

در اين ظلمت بمانيد ،آی مردم

به خون آغشته شد ،مهتاب کوفه

 

 

يک سال گذشت! 

   + زهرا ; ٥:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۸/٢۳
comment نظرات ()

 

شگفتا وقتی که بود نمی ديدم

وقتی که می خواند نمی شنيدم

وقتی ديدم که نبود

وقتی شنيدم که نخواند

چه غم انگيز است وقتی چشمه ای سرد و زلال

در برابرت می جوشد و می خواند و می نالد

تو تشنه ی اتش باشی و نه اب

و چشمه که خشکيد؛ چشمه از ان اتش که تو تشنه ان بودی

بخار شد و به هوا رفت و اتش کوير را تفت و در خود گداخت

و از زمين اتش روييد و از اسمان اتش باريد

تو........................

تشنه ی اب گردی و نه اتش!!!

مهبان

 

   + زهرا ; ٤:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۸/۸
comment نظرات ()

 

امشب دلم آرزوی تو دارد

نجوا کنان و بی آرام خوش با خدايش

می نالد و گفت و گوی تو دارد

                                                            تو آنچه در خواب بينند

                                                            پوشيده در پردهای خيال آفرينند

تو آنچه در قصه خوانند

تو آنچه بی اختيارند پيشش

و...........

آنچه خواهند و نامش ندانند

                                         مهبان

 

سلام :

من دوست زهرا هستم.  اين زهرا خانوم ما احتمالا يه چند وقتی نمی تونن

بيان. منو تحمل کنيد و دعا کنيد زهرا خانوم زودتر تشريف بيرن

مهبان

   + زهرا ; ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/۸/٤
comment نظرات ()