دختر فاطی خانوم

افق تازه

واعظان كاين جلوه در محراب و منبر مي كنند

چون به خلوت مي روند آن كار ديگر مي كنند

 

آيا رهبر مذهبي اي هستيد كه براي خود، جامه اي از حماقت مردم مي بافد و تاجي از سادگي قلب آنان بر سر مي گذارد و وانمود مي كند كه از شيطان متنفر است، صرفا براي آن كه از درآمد آن، زندگي كند؟

 

بنده پير خراباتم كه درويشان او

گنج را از بي نيازي خاك بر سر ميكنند

 

آيا مرد زاهد و پارسايي هستيد كه در تقواي افراد، اساس يك كشور مترقي را ميبيند و مي تواند با يك تحقيق عميق در روح خود، نردباني منتهي به روح ابدي ببيند كه جهان را هدايت مي كند؟

اگر اولي هستيد، پس حتي اگر روزها روزه بداريد و شب ها به نماز بايستيد، مرتد و منكر خداونديد. اگر دومي هستيد، پس بنفشه اي در باغ حقيقتيد كه عطر گل هاي آن، پايدار است.

 

شراب بي غش و ساقي خوش، دو دام رهند

كه زيركان جهان، از كمندشان نرهند

به هوش باش كه هنگام باد استغنا

هزار خرمن طاعت به نيم جو ننهند

 

آيا محققي هستيد كه غرق خودپسندي است يا متفكري روشن بين هستيد كه آن چه را براي جامعه مفيد است مورد آزمايش قرار مي دهد و زندگي خود را صرف ساختن آن چه مفيد است و خراب نمودن آن چه زيانبار است، مي نمايد؟

اگر اولي هستيد، پس عاجز و كودنيد و اگر دومي، پس نان براي گرسنه و آب براي تشنه ايد.

 

جهان عشق است و باقي زرق سازي

همه بازي است الا عشق بازي

 

آيا شوهري هستيد كه آن چه براي زن خود ممنوع مي داند، بر خود مجاز مي شمارد، كسي كه جدا از همسرش زندگي كرده و كليد زندان او را در چكمه هاي خود، نگاه مي دارد و خود را از غذاهاي مطبوعش فربه مي سازد، در حالي كه زنش تنها و با ظرفي خالي در مقابلش نشسته است؟

يا چون همنشيني هستيد كه كاري نمي كند، جز آن كه دست در دست همسرش دهد و به عملي دست نمي زند، مگر آن كه همسرش افكار و عقايدش را به شما منتقل سازد و در موفقيت و شادي، شما را با خود شريك نمايد؟

 

شما در كدامين گروه گام برميداريد؟

از خودتان بپرسيد و در سكوت شب انديشه كنيد، دريابيد كه آيا برده ديروزيد يا آزاد براي فردا؟

 

گفتم كه روي ماهت از ما چرا نهان است

گفتا تو خود حجابي ورنه رخم عيان است

گفتم كه از پرسم جانا نشان كويت

گفتا نشان چه پرسي آن كوي بي نشان است

 

يا حق

احمد

   + زهرا ; ٢:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۱/٢۸
comment نظرات ()

اربعين

به نام حق

اربعين مي آيد...

تسليت باد اربعين آن بزرگمرد عاشق حق.

 

 

در زندگي ما اربعين هاي بسياري نهفته است. اگر آنها را بيابيم و به كار بنديم، ما هم لطف معشوق را خواهيم داشت و شايد جزو مومنان درگاه حق بشويم.ان شاء الله

 

بر در ميخانه عشق اي ملك تسبيح گوي          كاندر آنجا طينت آدم مخمر ميكنند

 

((طينت آدم مخمر مي كنند)) اشاره دارد به حديث : ((خمرت طينت آدم بيدي اربعين صباحا‌)) يعني من با دست خود طينت آدم را در چهل بامداد سرشتم.

 

حضرت موسي هم  اربعين نگاه داشت در حضور خداوند و وقتي عاشقانه برگشت ، مردم را جاهل يافت.

 

دوستان خوبم ،

مشكلي دارم ز دانشمند مجلس بازپرس     توبه فرمايان چرا خود توبه كمتر ميكنند

گوييا باور نمي دارند روز داوري                كاين همه قلب و دغل در كار داور ميكنند

؟؟؟

 

 

فردا در روز حساب اگر مرا نوائي بود و سخن را جائي بود گويم :

بار خدا از همه چيز كه دارم در يكي نگاه كن، نخست در سجودي كه هرگز جز تو كسي را از دل نخواست، دوم تصديقي كه هر چه گفتي گفتم راست، سوم چون نسيم كرمت برخاست، دل و جان جز تو را نخواست.

 

جز خدمت روي تو ندارم هوسي        من بي تو نخواهم كه بر آرم نفسي

 

روزي كه وصل تو در چنگ آيد    از حال بهشتيان مرا ننگ آيد!

 

 

 

بسم الله... ب، بهار خدا و سين، سناي خدا و ميم، ملك خدا

 

   + زهرا ; ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/۱/٢٢
comment نظرات ()

 

 

امروز نه آغاز و نه انجام جهان است
ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است

گر مرد رهی غم مخور از دوری و ديری
دانی که رسيدن، هنر گام زمان است

آبی که بر آسود زمينش بخورد زود
دريا شود آن رود که پيوسته روان است

باشد که يکی هم به نشانی بنشيند
بس تير که در چله اين کهنه کمان است

از راه مرو «سايه» که آن گوهر مقصود
گنجی است که اندر قدم راهروان است

 

 

   + زهرا ; ٩:٠٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۳/۱/٩
comment نظرات ()