دختر فاطی خانوم

ايكاش

دوسال پيش وقتي كه رفتي تا مدت ها رفتنت رو باور نمي كردم!

هرچند از قبل همه رو آماده كرده بودي!!

پارسال اون روز سرد زمستاني وقتي برف ريز و قشنگي مي باريد جاي خالي تو رو زماني كه صيغه عقد جاري ميشد خيلي احساس مي كردم!
همين شد كه سر ناهار نتونستم فشار بغض رو تحمل كنم و مهمان ها رو ترك كردم!

مرداد امسال هم وقتي سفره عقد رو توي اتاق تو درست مي كرديم تصوير تو جلوي چشام بود!

ايكاش صبر مي كردي! ايكاش براي رفتن عجله نداشتي!
امروز براي ديدنت ميام سر مزارت! منتظرم باش پدربزرگ!

   + زهرا ; ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٦/٧/٦
comment نظرات ()