دختر فاطی خانوم

در کویر

آب را گل نکنیم

  شاید این آب روان می رود پای سپیداری

   تا فرو شوید اندوه دلی

...

سهراب حتماً با فردوس آشنا نبوده و گرنه اینگونه می گفت:

                          آب را گل بکنیم

                           تا که این آب روان  برود پای سپیداری

                         در فرودست انگار, باغچه ای تشنه این آب و گل است

                           
در این ٧-٨ باری که به فردوس رفتم، هر از گاهی پا به قسمت جدیدی از آن گذاشتم و از محیط خشک اما سبز آن بهره بردم ؛ و این بار رود بلده را بر خلاف جریان آب دنبال کردم.

 از منزلی که در آن سکنی داشتم این نهر گل آلود را پی می گیرم و به یاد فیلم بلده با صدای آشنای رسول زاده ، صحنه های فیلم را به طور زنده دیدم.

آنقدر این آب گل آلود را در کوه و دشت دنبال کردم تا به زلالی آن رسیدم.قسمتی که کاریزی گل آلود به نهر بلده پیوسته بود. از آن به بعد زلالی آب بود و من. 

 

(کاریز توسط تیره گرها گل آلود می شود تا آب در زمین فرو نرود و به باغات دورتر برسد.)

 

   + زهرا ; ٤:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٥/۳۱
comment نظرات ()