دختر فاطی خانوم

...

دور و بر همه ما پر است از زنان موفق و نمونه که به وجود آنها افتخار می کنیم .
دور و بر من هم چند نفری هستند که از صحبتشان لذت می برم و از فامیل و آشنا بودن با آنها خوشحالم.
دلم می خواهد فرصتی داشته باشم تا بتوانم پای صحبت آنها بنشینم و زندگی آنها را روی کاغذ پیاده کنم تا بماند برای آیندگان.

بگذارید به یاد کتاب فارسی دبستان او را کوکب خانم بنامم.
مثل همان کوکب خانم اما جوری دیگر. این بار کوکب خانم فقط خانه دار نیست ، شاغل هم هست.
کوکب خانم در زمان تحصیلش توسط مدیر مدرسه مأمور شد تا به پایه های پایین تر تدریس کند و معلم آنها باشد.
او در مدرسه فعال و نمونه بود .
سال 57 شد و انقلاب و حضور پر رنگ در ماجراهای آن دوران ،
بعد هم جنگ و بمباران و ...
کوکب خانم ما حالا دو فرزند کوچک داشت و شوهر و برادری در جبهه.
مثل خیلی از زنان ایران ، در پشت صحنه جنگ و در بیمارستان ها فعالیت می کرد...

بعد، برادرش شهید شد ... و او که تنها دختر خانواده بود باید مادر و پدر را هم آرام می کرد و کاری می کرد تا جای خالی برادر کمتر احساس شود.

بعد از مدتی شوهر هم جانباز شد...

با اینحال به مناطق محروم رفت تا به زنان درس بدهد.

پس از جنگ مشغله کاری اش بیشتر شد.

به تربیت فرزندانش اهمیت می داد ، آنقدر که حتی نخواست آن ها را در مهد کودک بگذارد و خود تربیت و آموزش آن ها را برعهده گرفت...

فرزند چهارم که متولد شد ؛ ادامه تحصیل داد.مدتی بود که مدرسه ای تأسیس کرده بود که بعد از مدت کوتاهی به دلیل ابتکارات و ... او در ردیف بهترین مدارس قرار گرفت.

بعد از اتمام تحصیلات ، با معدل بالا،موسسه ای غیرانتفاعی پایه گذاری کرد و آن را هم از هیچ به همه چیز رساند.
هدفش تربیت نسلی با فرهنگ و مفید برای جامعه بود و همین هدف باعث شد تا شاگردان مستعد و نیازمند را زیر پوشش بگیرد و همه را هم مثل فرزندان خودش دوست بدارد.

کوکب خانم ما ، مادری نمونه است و با اینکه زمان حضور و استراحتش در خانه بیشتر از 4-5 ساعت نبود ولی از تربیت و هدایت فرزندان ، لحظه ای غافل نشد...

شاید اگر کسی دیگر جای او بود مشغله های کاری را بهانه می کرد و برای انجام کارهای خانه ، خدمتکار می گرفت اما توانست با مدیریت زمان و از خودگذشتگی به تمام کارهای معمولی منزل و حتی کارهای هنری بپردازد.
سیاست او در تربیت فرزندانش همیشه الگویی است برای دیگران .

 

   + زهرا ; ٦:٤٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۳/۳
comment نظرات ()