دختر فاطی خانوم

من و وبلاگ 3

وارد فضایی شدم که نوشته های جالبی داشت؛ بعضی مثل خاطره های شخصی بود ( و چه چیز اذت بخش تر از خواندن خاطرات دیگران؟!) و بعضی قطعات ادبی بود ...

متوجه شدم پایین این نوشته ها نام کسانی است که می شناسم .دوستان برادرم،دوستان خانوادگی!
آنجا بود که این کشف صورت گرفت.

واقعاً برایم عجیب بود.چند روزی همین چند وبلاگ را می خواندم البته هنوز نمی دانستم نام این صفحات وبلاگ است!

شب، زمانی که پدر به منزل آمد ، با ترس و لرز این کشف را به او گزارش دادم و حضوری نیز با هم آن صفحات را چک کردیم!

پدر- که هیچگاه جرأت او را در کشف ، نوشتن و ... به کار نیاورده و شاید به ارث نبرده ام - بعد از چند روز کشـف جدید خود را به من اعلام کرد : طریقه راه انداختن وبلاگ و نوشتن در آن!

تصویر یکی از وبلاگ های قدیمی

البته طی این چند روز من هم چند کشف جدید کرده بودم:

1- کلیک روی بعضی قسمت ها باعث رفتن به وبلاگ های دیگر می شود

2- نام این صفحات وبلاگ است

3- وبلاگ صفحاتی شخصی است

 ...

   + زهرا ; ۱:٠٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۱٧
comment نظرات ()