دختر فاطی خانوم

 

شهادت امام جعفر صادق (ع)بر تمامی مسلمين مخصوصا شيعيان جهان تسليت می گويم..
سفيان ثوری گويد:
به امام صادق(ع) وارد شدم و گفتم:ای فرزند خدا چگونه صبح کردی؟
فرمود:به خدا قسم من غمگينم و قلبم مشغول است.
به امام گفتم چه چيزی تورا غمگين و دلت را مشغول کرده؟
فرمود:ای ثوری!هر کسی که در قلبش دين ناب خدا وارد شد او را از چيزهای ديگر مشغول می کند،ای ثوری دنيا چيست؟و چه چيز ميتواند باشد؟....آيا دنيا چيزی جز خوراکی که خوردی يا پوشاکی که پوشيدی يا مرکبی که سوار شدی ست؟...مومنان در دنيا آرامش ندارند و از آمدن آخرت در امان نيستند.خانه دنيا خانه ناپايداری ست و خانه آخرت سرای پايدار،مردم دنيا اهل غفلتند...

   + زهرا ; ٩:٤٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۱/۱٠/٩
comment نظرات ()