دختر فاطی خانوم

 


يکی از بزرگترين نعمتهايی که خداوند در نهاد انسان به وديعت نهاده روح کنجکاوی و تلاش در راه يافتن حقيقت است.
لسينگ (۱۷۲۹-۱۷۸۱)ادیب ،نقاد،نمایشنامه نویس و شاعر آلمانی در یکی از اشعارش می گوید:
اگر در ابتدای خلقت،خداوند« کل حقيقت جهان » را در يک طرف و« انگيزهء حرکت و تلاش در راه يافتن حقيقت »را در سوی ديگر می نهاد،و از من می خواست که يکی از آن دو را انتخاب کنم،من دومی را بر می گزيدم.....زيرا که اين حرکت و تلاش در راه يافتن حقيقت است که در جريان آن انسانيت انسان نمودار می گردد...

میلاد حضرت معصومه(س)مبارک


   + زهرا ; ٥:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٠/۱٤
comment نظرات ()