دختر فاطی خانوم

 

هیهات که هوا و هوسم بر من چیره شود و شکمبارگی به گزینش طعام های لذیذ وادارم نماید،در حالی که چه بسا در یمامه و یا حجاز کسانی باشند که امید دستیابی به قرص نانی نداشته و خاطره ای از سیری ندارد و هرگز مباد که من با شکم پر بخوابم در حالی که شاید پیرامون من شکمهای به پشت چسبیده و جگرهای سوخته باشد.
امام علی(ع)
....................................................................................................................................................................
رسول خدا می فرمايند:
در شبی که من به معراج رفتم،وقتی باز می گشتم از جبرئيل سوال کردم:آيا با من کار ديگری نداريد؟
پاسخ داد:خواهش من اين است که از طرف پروردگار و از طرف من به خديجه سلام برسان.
در جای ديگر،حضرت خطاب به خديجه فرمودند:
به درستی که خداوند عظيم الشأن در هر روز چندين بار به تو بر ملائکه بزرگوارش مباهات و افتخار می کند.
و اينک رسول خدا در کنار پيکر بی جان خديجه،خوبي هايش را يک به يک در مخيله اش تصور می کند،آزار و شکنجه قريش را به ياد می آورد و دلداری های خديجه را.
سختی توانفرسای سالهای محاصره در شعب ابی طالب را و پایمردی های بنی هاشم و مخصوصاْ خدیجه،هیچ گاه از یاد او نخواهد رفت.
اولین نمازی را که به جماعت در کنار خانه خدا با خدیجه و علی به پای داشت را خوب به یاد دارد.
ثروت هنگفتی که در راه پیشبرد آرمان های اسلام نثار شد و ....

ديگر سيل اشک امان نمی دهد...هق هق گريه های جانسوزش در سوگ خديجه بزرگ بر فضا طنين می افکند...و اين سخن را چون نگينی گرانبها،در حلقهءکرامت انسانی،می نشاند که:
خديجه از زنان با فضيلت بهشت است

   + زهرا ; ۳:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۸/٢٥
comment نظرات ()