دختر فاطی خانوم

عشق در کوچه ی هوس گم شد !

دختری در عبور تنها ماند
سايه ای زير نور تنها ماند

عاقبت مرد پنجره جسدش
در تن تنگ گور تنها ماند

عشق در کوچه ی هوس گم شد
بين عقل و شعور تنها ماند

همه ی آسمانيان رفتند
مَرد ِ ملک ظهور تنها ماند 

و زمين جايگاه شيطان شد
مسخ *! شک *! بوف کور *! تنها*... ماند !

وخدا هم هميشه دور ترين
و خدايی صبور تنها ماند ...

و دعايی که هر چه داد زدم
نرساندم به دور ... تنها ماند -

يک صدا در گلوی شاعر ... آه !
شعر بين سطور تنها ماند ...

از وبلاگ سياه پوست
فاطمه
-----------------------------------------------------------------

مسخ : فرانسيس کافکا
شک: ادگارآلن پو
بوف کور : صادق هدايت
تنها : سامرست موآم

   + زهرا ; ٩:٢٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/٤/۱٧
comment نظرات ()