دختر فاطی خانوم

وا قليا !!!!!!!!!!!!!!!!!

بدين وسيله اين جانب ف.ف. حمايت همه جانبه خود را از قلی بزرگ مظلوم اعلام می نمايم و بابت تمام شروری که از روی جهل و شيطنت و ... * اين خواهران عزيز تر از جان به ايشان رساندند اظهار شرمساری می کنم .

در ضمن آن دسته از بلاگرانی که از اين پس نگاه چپ به اين دردانه ی وجود بنمايند مطلع باشند که وارد محاربه مستقيم با شخص اين جانب شده اند .

کنون منم سپاه تو

                     فدايی ِ تنت قلی !

لباس رزم بر تنم

            کجاست دشمنت قلی ؟

-------------------------------------

* و من شر نفاثات فی العقد

   + زهرا ; ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/٦/۱
comment نظرات ()