دختر فاطی خانوم

تصرف زورکی

ما که آقای قلی هستيم به علت شدت ناراحتی ناشی از دوری  از بعضی آدما و به مناسبت شادی اين ايام ودرراستای ظلم ستيزی خودمون به دليل اين که اين زهراهه رفته وبلاگ بچه مردم سکوت که مربوط به يکی از خوبان است را تصرف کرده  و پسوردش رو عوض کرده ما  نيز دشنه رادورسر چرخانده،سبيلهارابه جناحين گسترده،سرکچل خودمونو روشنی بخش جمع کرده و با نعره مشتيانه ميفرماييم:

اين وبلاگ تصرف شد

وبلاگ بچه مردم را آزاد کن تا آزادت کنم

زت زياد........بی خيال

   + زهرا ; ۸:۱٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/۱۱/۱٦
comment نظرات ()