دختر فاطی خانوم

 

گويند:

اميرکبير با خواهرش دوقلو بودند!...اما هيچ شباهتی به هم نداشتن!..به عنوان مثال قد اميرکبير خيلی بلند تر از خواهرش بود!!....تا وقتی تو ايران زندگی ميکردن،هيچ وقت نتونسته بودن سر يه کلاس با هم بشينن.. تا دوران دبيرستان يا شايد پيش دانشگاهی!(شايد هم قبل تر!!..از خودشون بپرسيد!!!)

به پدرشون ماموريت خارج از ايران دادن! اونجا سر يک کلاس نشستن......احتمالا رشتشون تجربی بوده!

تعريف می کنند که سر کلاس زيست،مبحث گروههای خونی،قرار بوده گروه خونی همه آزمايش بشه...پس بايد خونشون يا تو شيشه ميرفته يا رو شيشه .......همه به نوبت ميرفتن و گروه خونيشون رو مشخص ميکردن اما هرچی به اميرکبير ميگفتن که بره،نميرفته!.......طفلی از خون ميترسيده٬ ميگفته اول خواهرش بايد گروه خونيش رو مشخص کنه!...خواهرش گروه خونيش رو مشخص ميکنه و باز امير کبير رو صدا ميزنن!... ايندفعه امير با خيال راحت اعلام ميکنه گروه خونيش مشخص شده!

قيافه امير کبير ديدنيه وقتی ميشنوه دوقلوهای نا همسان،گروه خونيه متفاوتی دارن!قيافه مهد عليا هم از شنيدن شهامت شازده دامادش ديدنيه........حالا کدوم مادر مرده ای مهد عليای اين امير کبير ميشه ما که نميدونيم....

 

   + زهرا ; ٢:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۳/۱٠
comment نظرات ()