دختر فاطی خانوم

کتيبه بر بالای دروازه جهنم

از من داخل شهر آلام ميشوند

از من بسوی رنج ابد ميروند

از من، پا بجرگه گمگشتگان ميگذارند

من خود عمر جاودان دارم

شما که داخل ميشويد، دست از هر اميدی بشوئيد

اين سخنان را با خطی تيره بر بالای دری نوشته اند. دری که تيره روزانی در آن محبوس هستند که نعمت خود را از کف داده اند. آنهايی که نتوانسته اند خداوند را با چشم بصيرت ببينند. به قول ارسطو : ((حقيقت، نعمتی است که از راه خرد تحصيل ميشود.))

در پس اين در، در فضايی که هيچ اختری در آن نميدرخشد، همه جا آه ها و ندبه ها و ناله های سوزان طنين انداز است، چنانکه شنيدن آنها هنگام ورود، آدمی را به گريه می اندازد.

دوستان، مواظب باشيد که گشادگی دری که در برابر داريد، فريبتان ندهد زيرا هميشه از اين در آسان ميتوان وارد شد، اما خارج شدن از آن مشکل است. چون هميشه دخول به وادی گناه آسان است و بهمين جهت مردمان فريب اين ظاهر را ميخورند.

-------------------------------------------------------------

فردا به روايتی روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) است. مهم نيست که چه روزی و چه سالی عزيزمان به سوی حق شتافت، مهم اين است که اکنون چقدر به او نزديک هستيم؟ چقدر به وجود مقدس او پی برديم؟ چقدر راهی را که حضرت طی نمودند، ميشناسيم؟ به هر حال، اولين گام که مهمترين گام نيز هست، شناخت مسير است.

کتاب جامع و کاملی در مورد شخصيت حضرت فاطمه زهرا (س) توسط استاد پروفسور ماسينيون به زبان فرانسوی نوشته شده است که دکتر شهيد شريعتی نيز در بخشهايی از اين کتاب، همکار پروفسور ماسينيون بودند. پروفسور ماسينيون، شرق شناس و استاد دانشگاه سوربن فرانسه بودند.

اگر شما هم کتابی در مورد شخصيت و زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) ميشناسيد، خيلی خوشحال ميشوم که بنده را نيز مطلع گردانيد.

اميدوارم همگی رهروان خوبی باشيم.

يا حق.

هرمس

   + زهرا ; ٥:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/٤/۱۱
comment نظرات ()