وا قليا !!!!!!!!!!!!!!!!!

بدين وسيله اين جانب ف.ف. حمايت همه جانبه خود را از قلی بزرگ مظلوم اعلام می نمايم و بابت تمام شروری که از روی جهل و شيطنت و ... * اين خواهران عزيز تر از جان به ايشان رساندند اظهار شرمساری می کنم .

در ضمن آن دسته از بلاگرانی که از اين پس نگاه چپ به اين دردانه ی وجود بنمايند مطلع باشند که وارد محاربه مستقيم با شخص اين جانب شده اند .

کنون منم سپاه تو

                     فدايی ِ تنت قلی !

لباس رزم بر تنم

            کجاست دشمنت قلی ؟

-------------------------------------

* و من شر نفاثات فی العقد

/ 28 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حسن تاس

به ! آبجي خونتو كثيف نكون . اينا بچه مچه ن . خوبيت نَررره ضعيفه ها بيان تو گود . برن پاي اجاق شوم بذارن جلو مردشون جاي اين كارا . سره مره يه دوجين بچه ميزان . يكيش ميشه بلبل . نه نه ي ما . كتتتتت سره رو بست . زاييد گل و بلبل . ما هم دولتي سر همين قلي خان شديم روده پاك كن . و الا يه هله هوله اي ميشديم از اون قماش . زهرايي . زينبي ... اينام زياتي غرغر كردن لب تر كن آبجي اقدس كوماندو رو ميرفستيم بيشينن سر جاشون . قلي شاه لوطي هاس . ما كه لنگمون پهنه جلوش . زت زياد

مسيحا

سلام . اي بابا اينجا چه خبره؟ قلي هم مظلومه ها من از اول باهاش بودم ولي اين به اون معنا نيست كه با بقيه مخالفم ها .... اي بابا گير كردم . خب بابا آدم به اين خوبي دلتون مياد؟؟؟؟؟؟؟؟؟

m

کارتون عاليه

مجنون عشق

سلام .تو .بلاگ عمه خانم اولش بحثی عروسی بود وخبر خوب ميداد بعدم اينجا را لينک کردس با همون هس احساساسی فوق بنفش گفتم کم ضرر نداره برم ببينم چه خبرس وقتی اومدم دیدم ((جنگ جنگ تا پیروزی))البته ما نه سر خياريم نه نه انار چون اسبی ببخشيد عصبی هستيد بعدا بقيشی ميگوم

چشمه

يه لنگه كفش هم بردار بزن به تو فرق سر بدخواهان قلي.

...

سلام...

یه دوست

سلام من دارم از دست مي رم خيلی حالم بده!

shokoh

سلام آبجی جونم...خوبی ؟ من باز هم اومدم...يه مدت از شر من راحت بوديا ...ولی دوباره .....راستی چی شد شدين زهرا و زينب؟ به اميد ديدار