سکوت!!!!

اينجا خيلی حرفها نوشته شده بود اما فعلا همان سکوت بهتر است!!

/ 2 نظر / 6 بازدید
shabgard

سلام! ننوشتن سرشار از نوشته هاست... به شرطی که دیگران این خط خوانا را آموخته باشند...

joupy

اينی که وگوئی يعنيييييييييييييييی چهههههههههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!............ خوشيد؟..............سلام برسونيد . سيييييييييييييی يوووووووووووو