# پدر
 با اجازه سهراب اهل تهرانم،روزگارم داغون،تکه نانی،خرده هوشی،بچه موشی،ذره ای بی ذوقی.شهر من پر شده از هر طوطی،دزدها نالوطی،پاسبان در قوطی. و ... ادامه مطلب
/ 42 نظر / 3 بازدید