يه برداشت اشتباه

سلام
ميبينم که تقريباْ همه اشتباه کردند!!!!
آخه بابا جون اين خواهر عزيز من،بچه نيست!!..از من هم بزرگتره!!!...
حتماْ تعجب کرديد؟!!!..اين هم برای خودش داستانيه...
فقط همين رو بگم که این خواهر عزيزم رو توی چت پيدا کردم...
درضمن مگه ما نمی گيم همه با هم خواهر و برادر دينی هستيم؟!!...
خوب يه چيزی بگم و برم:
امروز اين وبلاگ قلی رو خونديد؟...
بابا اين ديگه چقدر شوته!!!...خوبه همين امروز پهلوی ما بود...
..آخه بچه!! من به تو چی بگم؟!!..تو توی خونهء ما بچه ديدی که اين حرف رو زدی؟!!...يکم فکر نکردی؟!!...بازم مثل هميشه فکر نکرده حرف زدی؟!!!....خوشم مياد هيچ کس هم حرفت رو متوجه نشد!!!...
يه کار نکن که دعوای امروزت رو به همه بگم!!!...مخصوصاْ منت کشيت رو...
آخه جوجه!.. فسقلی به تو بيشتر مياد تا به من ...ديگه اسم خودت رو روی من نذار!!...احترام هم خوب چيزيه!..بزرگتری گفتن،کوچيکتری گفتن....
می خواستم امروز يه شعر بنويسم اما نشد ..بعداْ می نويسم...
التماس دعا
خداحافظ

/ 7 نظر / 5 بازدید
لولک

شما آدرس هم ندی ما پيدامی کنيم!!! از بس که گرد و خاک می کنی!!! حالا چرا دعوا می کنی؟ از دختر خوب بعيده

رزمنده

سلام هر جا لولک باشه منم هستم.وبلاگ قشنگی بود فقط آدم متن هاشو می خونه یکم می ترسه.التماس دعا

عليرضا

سلام. بابا چرا شما اينهمه برای همديگه خط و نشون می کشيد؟؟؟ اطلا بهتره يک جلسه بذاريد و تمام اين سوءتفاهماتو حل کنيد تا اين برادر ما هم طه سر و سامانی بگيره. مؤفق باشی. ُيا حق

خلوت گزيده

سلام ...چي بگم ...به سبك اين پيرزنا موقع دعوا:«...دعوا نكينين مادر جون...»...خوبيت نداره...

خلوت گزيده

D:

محبت

زهرا جون ! چند بار رفتم سراغ قلي ولي گيرش نياوردم . .. يعني صفحه باز نميشد . . .آخه خودش هم اومده بود يه سري پيشم ولي حضوري نديدمش . . .بازم چشم حتما به اون كاري كه ازم خواستي انجام ميدم . . .

بچه مثبت +++++

...از قيل و قال مدرسه حالي دلم گرفت...يكچند نيز فرصت معشوق و مي كنم.....دست حق يارت